• Bài viết mới
 • Chủ đề mới

Website chuyên ngành Dự toán & Phần mềm Dự toán

  1. Nội quy – thông báo – góp ý

   Nội quy – thông báo – góp ý
   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   60
  2. Tin tức dự toán – xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   58
   Bài viết:
   65
   Mới nhất: THAM KHẢO: RẤT CẦN THIẾT VỚI NHÀ THẦU lienpham, 12 Tháng mười một 2019
  3. Thông tin công nghệ

   Thông tin công nghệ
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: Trải nghiệm tinh hoa nhà Táo lienpham, 25 Tháng tám 2019
  4. Quán cà phê dự toán

   Quán cà phê dự toán
   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: GÓC NHỜ VẢ lienpham, 23 Tháng tám 2019
  5. Suy tư

   Suy tư
   Đề tài thảo luận:
   66
   Bài viết:
   66
  1. Văn bản pháp luật : định mức, đơn giá,...

   Văn bản pháp luật (định mức, đơn giá, văn bản mới và cách áp dụng)
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Chia sẻ về việc khi có tranh chấp lienpham, 26 Tháng năm 2019
  2. Kinh nghiệm làm dự toán

   Kinh nghiệm làm dự toán
   Đề tài thảo luận:
   123
   Bài viết:
   124
  3. Quản lý dự án

   Quản lý dự án
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
  4. Công nghệ trong công việc: sử dụng máy tính, ...

   Công nghệ trong công việc (sử dụng máy tính, máy tính bảng, smartphone hỗ trợ công việc)
   Đề tài thảo luận:
   28
   Bài viết:
   28
  5. Phần mềm dự toán

   Phần mềm dự toán
   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   17
  6. Phần mềm xây dựng

   Phần mềm xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
  1. Hồ sơ – tài liệu – mẫu

   Hồ sơ – tài liệu – mẫu
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
  2. Giá cả thị trường

   Giá cả thị trường
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   10
  3. Thông tin công việc – đối tác – mua bán

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
  4. Tuyển dụng – cơ hội việc làm

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Cộng tác phân phối phần mềm lienpham, 25 Tháng hai 2019
  1. Dự toán, hợp đồng, quản lý ...

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   136
   Mới nhất: KHỞI NGHIỆP - CÔNG TY - KẾ TOÁN - THUẾ lienpham, 12 Tháng mười một 2019
  2. Thiết kế

   Khái toán lựa chọn phương án XD, dự toán, báo giá, hợp đồng, quản lý chi phí khi thi công ...
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
  3. Kỹ thuật - tổ chức thi công

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: Training nhân viên + Học viên thực hành thangdutoan, 29 Tháng bảy 2017
  4. Thiết bị, vật liệu, giải pháp mới ...

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
  5. Nhà thầu chuyên nghiệp

   (Private) Chia sẻ riêng tư của anh em nhà thầu, kinh nghiệm thủ thuật, đối xử với chủ nhà tai quái ...
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   5
  1. Giới thiệu - Bảng giá - Download

   Giới thiệu chung
   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   36
  2. Phần mềm dự toán nhà dân dtPro MyHouse

   Chuyên dự toán cho nhà dân, chỉ nhập số liệu cơ bản sẽ có dự toán đầy đủ và chuyên nghiệp
   Đề tài thảo luận:
   77
   Bài viết:
   87
  3. Phần mềm dự toán dtPro Fox và dtPro Excellent!

   Phần mềm dự toán theo định mức đơn giá nhà nước.
   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   6
  4. Phần mềm dự toán dtPro REVIT

   Liên kết số liệu từ REVIT để tự động tính dự toán
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
  5. Các lớp học online

   Đề tài thảo luận:
   73
   Bài viết:
   73
  6. Sản phẩm – dịch vụ khác

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   23