lienpham's Recent Activity

 1. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20h. Xuất dự toán ra Excel. Chỉnh sửa trên

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20h. Xuất dự toán ra Excel. Chỉnh sửa trên file Excel. Đăng ký combo PM DtPro...

  upload_2019-8-18_17-49-17.gif

  Diễn đàn: Các lớp học online

  18 Tháng tám 2019 lúc 17:46
 2. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20g. Nhập lại giá vật tư hoàn thiện. Kiểm t

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20g. Nhập lại giá vật tư hoàn thiện. Kiểm tra lại bằng m2XD. Đăng ký combo PM...

  Diễn đàn: Các lớp học online

  17 Tháng tám 2019 lúc 14:30
 3. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20e. Nhập dự toán chi tiết phần móng, các p

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20e. Nhập dự toán chi tiết phần móng, các phần còn lại bỏ qua. Kiểm tra lại bằng...

  Diễn đàn: Các lớp học online

  17 Tháng tám 2019 lúc 10:14
 4. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  Những ý tưởng tuyệt vời phục vụ anh em Xây dựng

  Đi mấy hội thảo này, cái được nhiều nhất là nảy ra rất nhiều ý tưởng tuyệt vời. Sẽ có nhiều cái hay ho phục vụ anh em Xây dựng. Chắc thứ...

  Diễn đàn: Suy tư

  17 Tháng tám 2019 lúc 09:21
 5. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20f. Nhập chi tiết tất cả móng, cột, dầm, s

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20f. Nhập chi tiết tất cả móng, cột, dầm, sàn, xây …Kiểm tra lại bằng m2XD. Đăng...

  upload_2019-8-16_20-9-19.gif

  Diễn đàn: Các lớp học online

  16 Tháng tám 2019 lúc 20:06
 6. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20d. Nhập chi tiết hơn (móng, hầm phân hố g

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20d. Nhập chi tiết hơn (móng, hầm phân hố ga bể nước, nền, dầm, sàn, loại gạch),...

  Diễn đàn: Các lớp học online

  15 Tháng tám 2019 lúc 17:00
 7. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20c. Dự toán nhanh, kiểm tra lại bằng m2XD

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20c. Dự toán nhanh, kiểm tra lại bằng m2XD Đăng ký combo PM DtPro Myhouse + Khóa...

  upload_2019-8-14_21-16-54.gif

  Diễn đàn: Các lớp học online

  14 Tháng tám 2019 lúc 21:14
 8. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20b. Quản lý hồ sơ: Tạo công trình mới. Cop

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20b. Quản lý hồ sơ: Tạo công trình mới. Copy từ công trình cũ đã làm. Chia sẻ file...

  Diễn đàn: Các lớp học online

  13 Tháng tám 2019 lúc 20:41
 9. lienpham đã đăng chủ đề mới.

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20a. Download, cài đặt và kích hoạt bản quy

  HỌC DỰ TOÁN NHÀ DÂN ONLINE - 1 SỐ BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ BÀI 20a. Download, cài đặt và kích hoạt bản quyền DtPro MyHouse [media] Đăng ký combo...

  Diễn đàn: Các lớp học online

  13 Tháng tám 2019 lúc 20:38