Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Website chuyên ngành Dự toán & Phần mềm Dự toán.

  1. lienpham đã đăng chủ đề mới.

    Thương hiệu - thương hiệu cá nhân

    Hôm trước mini seminar, có bàn về thương hiệu, thương hiệu cá nhân. Trúng cái đam mê của mình (thương hiệu cùng với dự toán là 2 thứ mình...

    Diễn đàn: Kinh nghiệm làm dự toán

    17 Tháng một 2019 lúc 13:39
Đang tải...